איזון משאבים

Print
Image

מהו איזון משאבים בין בני זוג

במקרה בו בני זוג מחליטים להתגרש יש צורך לחלק את הרכוש שצבר הזוג במהלך חייהם המשותפים. לשם כך יש להעריך את שווי הרכוש. תהליך הערכה זה מכונה איזון משאבים. איזון המשאבים צריך להתבצע על ידי אקטואר
תהליך איזון המשאבים מבוצע מתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג. על פי החוק, בני זוג שנישאו לאחר ה- 01/01/1978, חלוקת רכושם תבוצע על פי עקרון איזון משאבים
:החוק מבחין בין שלושה סוגי רכוש
  • רכוש שנצבר טרם הנישואין
  • רכוש פרטי
  • רכוש משותף
הרכוש שנצבר טרם הנישואין כולל את אותם נכסים שהביאו עימם בני הזוג אל החיים המשותפים
הרכוש הפרטי כולל מתנות, ירושות או גימלה שמשולמת לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף שנגרמו לו או לה
הרכוש המשותף, לעומת זאת, כולל נכסים, חפצים, נכסים פיננסיים, זכויות עסקיות ואף זכויות סוציאליות


.על פי עיקרון איזון המשאבים, לאחר פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הרכוש המשותף

חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים צריכות להיכתב ברגישות מירבית, בשל העובדה כי משני צידי המתרס ניצבים שני אנשים, אשר לרוב מסוכסים ביניהם

  • המרכז לאקטואריה משפטית צבר ניסיון רב בעריכת חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים, לשביעות רצון כל הצדדים
לתיאום פגישה
עם אקטואר
או לקבלת ייעוץ טלפוני מאקטואר
03-5472447

קשר עם אקטואר


שם
דואל
טלפון
הודעה

שווי העסק - 9 מיליון ש"ח

בהליך גירושין של בני זוג מינה בית המשפט מומחה לצורך כתיבת חוות דעת כלכלית בנוגע להערכת שווי העסק בבעלות הבעל. המומחה העריך את שווי העסק בכ- 5 מיליון ש"ח. לבקשת האישה, נבחנה הערכת השווי שהוכנה על ידי המומחה. המרכז לאקטואריה משפטית כתב חוות דעת כלכלית נגדית, לפיה שווי העסק צריך להיות

כ- 9 מיליון ש"ח

איזון פנסיות - מלכודת של מאות אלפי ש"ח

הידעת?! קיימים מספר סעיפים בעייתיים אשר מחייבים התייחסות מיוחדת בעת כתיבת חוות דעת אקטוארית בנושא איזון משאבים בין בני זוג. לאחר כתיבת, בדיקת ותקיפת מאות חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים, מצאנו כי הסעיף הבעייתי ביותר לאיזון הינו איזון הפנסיות של בני הזוג

הסיבה לבעייתיות באיזון הפנסיה נובעת מהעובדה כי אקטוארים שונים מאמצים שיטות שונות לאיזון פנסיות. למעשה, בחוות דעת שונות, אותן בדקנו, מצאנו לפחות חמש שיטות שונות לאיזון פנסיה. המשמעות הינה שיכולים להיות הבדלים בגובה מאות אלפי ש"ח בין שתי חוות דעת אקטואריות שונות, העוסקות בנושא איזון משאבים. איזון משאבים המאמץ שיטה אחת בלבד עשוי לפגוע בזכויות הסוציאליות של בני הזוג. במידה ובוצע עבורך איזון משאבים בו אוזנה פנסיה אנו ממליצים ליצור עם המרכז לאקטואריה משפטית, לצורך קבלת ייעוץ כיצד יש לתקוף את חוות הדעת האקטוארית