מוניטין אישי , מוניטין עסקי, נכסי קריירה ופערי השתכרות

Print
Image

מוניטין אישי , מוניטין עסקי, נכסי קריירה ופערי השתכרות

נכסי קריירה הינו כינוי ליכולת האדם להשתכר בזכות קריירה שפיתח
בהקשר לגירושין, נכסי קריירה מבטא את הפער הקיים ביכולת ההשתכרות בין שני בני הזוג
כך, לדוגמא, נכסי הקריירה יהיו רלבנטיים במקרים בהם
  • עקרת בית נשואה לרופא
  • אישה העובדת בחצי משרה ואילו בעלה הינו רואה חשבון
  • אישה אשר עקרה עם בעלה לחו"ל, לצורך עבודתו
  • ועוד
במקרים שכאלה בית המשפט הכיר בזכותו של הצד הקריב את הקריירה שלו, לטובת פיתוח הקריירה של צד השני, להנות מפירות ההקרבה
השאלה החשובה הינה מה שווי הפירות?


את הפירות יש לאמוד באמצעות חוות דעת אקטוארית בנושא נכסי קיירה ומוניטין אישי

  • המרכז לאקטואריה משפטית צבר ניסיון רב בעריכת חוות דעת אקטואריות בנושא נכסי קריירה ומוניטין אישי
לתיאום פגישה
עם אקטואר
או לקבלת ייעוץ טלפוני מאקטואר
03-5472447

קשר עם אקטואר


שם
דואל
טלפון
הודעה

שווי העסק - 9 מיליון ש"ח

בהליך גירושין של בני זוג מינה בית המשפט מומחה לצורך הערכת שווי העסק בבעלות הבעל. המומחה העריך את שווי העסק בכ- 5 מיליון ש"ח. לבקשת האישה, נבחנה הערכת השווי שהוכנה על ידי המומחה. המרכז לאקטואריה משפטית כתב חוות דעת נגדית, לפיה שווי העסק צריך להיות

כ- 9 מיליון ש"ח

איזון משאבים - התחייבות

אנו מתחייבים למסירת דו"ח איזון משאבים ו/או נכסי קריירה בתוך 3 ימי עסקים בלבד

נכסי הקריירה של הרופא - מיליון וחצי ש"ח

במספר חוות דעת שהוכנו במרכז לאקטואריה משפטית מצאנו כי נכסי קריירה של רופא עשויים להגיע עד מיליון וחצי ש"ח

מוניטין אישי של רואה חשבון

במספר חוות דעת אקטואריות בנושא נכסי קריירה של רואה חשבון, אשר נכתבו במרכז לאקטואריה משפטית, הוכחנו כי שווי נכסי הקריירה - כחצי מיליון ש"ח

נכסי קריירה - מתוך ערעור בו היינו מעורבים

..."
לפיכך, לצורך באור המושג מוניטין עסקי מן ההיבט המשפטי והאקטוארי, פנתה המערערת לקבלת חוות דעת של אקטואר חיצוני. המערערת בחרה בכוונה שלא לערב את האקטואר שמינה בית הדין בתיק זה ומייצג את שני הצדדים והתייעצה עם אקטואר מומחה ניטרלי, ד"ר תמיר לוי מהמרכז לאקטואריה משפטית. יודגש כי למערערת אין היכרות אישית עם האקטואר ד"ר תמיר לוי וההתקשרות עמו נעשתה על בסיס מקצועי בלבד
ייאמר בראשית הדברים לגבי מוניטין, כי כאשר אחד הצדדים מקים עסק מצליח, הלכה פסוקה היא כי לבן הזוג השני ישנם זכויות שונות בנכס זה מכוח השיתוף שבחיי הנישואין. הדברים נאמרים גם כאשר מדובר בחנות אך גם במידה ועסקינן בבעל מקצוע פרטי כגון עורך דין או רופא
וכך כותב האקטואר ד"ר לוי:
המונח "נכסי קריירה" / "כושר השתכרות" אשר ידועים גם בשם "מוניטין עסקי" הוכרו בפסק דינו של כב' השופט ריבלין בבע"מ 4623/04 – פלוני נ' פלונית, בפסק הדין נקבע כי נכס זה הינו "שיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין". בית המשפט קבע כי שיפור זה תלוי לא מעט בתרומת זמן ומשאבים אחרים מצדו של בן הזוג האחר. הוסיף בית המשפט וקבע כי שיפור זה עשוי ליצור פער מבחינת היכולת הכלכלית של בני הזוג. כב' השופט ריבלין קבע כי אין המדובר על "נכס עתידי", כי אם בנכס בר קיימא, אשר הוצאתו אל הפועל היא שתעשה בעתיד. משמע, נכס זה אינו שונה מכל נכס שמחירו משקף את האפשרות להפיק ממנו רווחים בעתיד. במילים אחרות, כאשר מחשבים את נכסי הקריירה יש להעריך את יכולת ההשתכרות הנוכחית של בעל נכסי הקריירה. החישוב מתעלם מהגידול העתידי בשכרו של בעל נכסי הקריירה
..."

שווי העסק - 9 מיליון ש"ח

בהליך גירושין של בני זוג מינה בית המשפט מומחה לצורך כתיבת חוות דעת כלכלית בנוגע להערכת שווי העסק בבעלות הבעל. המומחה העריך את שווי העסק בכ- 5 מיליון ש"ח. לבקשת האישה, נבחנה הערכת השווי שהוכנה על ידי המומחה. המרכז לאקטואריה משפטית כתב חוות דעת כלכלית נגדית, לפיה שווי העסק צריך להיות

כ- 9 מיליון ש"ח

?מהו המוניטין האישי של עובד ההי-טק

בתיק שהתנהל בבית משפט לענייני משפחה, קבע האקטואר מטעם בית המשפט
כי נכסי הקריירה של הבעל, אשר נשא בתפקיד בכיר בחברת היי-טק - כ- 400,000 ש"ח
המרכז לאקטואריה משפטית נשכר על ידי הבעל ובא כוחו, בכדי לתקוף את חוות הדעת האקטוארית בנושא נכסי הקריירה
בעקבות כך נכתבה חוות דעת נגדית בה הוכח כי נכסי הקריירה של בעלה מסתמכים רק ברבע מהסכום בו נקב האקטואר מטעם בית המשפט

איזון פנסיות - מלכודת של מאות אלפי ש"ח

הידעת?! קיימים מספר סעיפים בעייתיים אשר מחייבים התייחסות מיוחדת בעת כתיבת חוות דעת אקטוארית בנושא איזון משאבים בין בני זוג. לאחר כתיבת, בדיקת ותקיפת מאות חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים, מצאנו כי הסעיף הבעייתי ביותר לאיזון הינו איזון הפנסיות של בני הזוג

הסיבה לבעייתיות באיזון הפנסיה נובעת מהעובדה כי אקטוארים שונים מאמצים שיטות שונות לאיזון פנסיות. למעשה, בחוות דעת שונות, אותן בדקנו, מצאנו לפחות חמש שיטות שונות לאיזון פנסיה. המשמעות הינה שיכולים להיות הבדלים בגובה מאות אלפי ש"ח בין שתי חוות דעת אקטואריות שונות, העוסקות בנושא איזון משאבים. איזון משאבים המאמץ שיטה אחת בלבד עשוי לפגוע בזכויות הסוציאליות של בני הזוג. במידה ובוצע עבורך איזון משאבים בו אוזנה פנסיה אנו ממליצים ליצור עם המרכז לאקטואריה משפטית, לצורך קבלת ייעוץ כיצד יש לתקוף את חוות הדעת האקטוארית