ראשון-חמישי: 8:00-18:00
שישי: 8:00-12:00
03-5472447, שלוחה 3
טלפון

אקטואר פנסיה

כל סוגי חוות הדעת האקטואריות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

Image

אקטואר פנסיה

אקטואר פנסיה עוסק בחישובים בדבר היתרה שהיתה צריכה להיצבר בקרן הפנסיה ו/או בגובה הקצבה החודשית שהיתה יכולה לשלם קרן הפנסיה.
החישוב האקטוארי שעורך אקטואר פנסיה בנושא פנסיה בוחן מהי היתרה ו/או הקצבה החודשית, בהנחה שהיו מבוצעות מלוא ההפרשות בגין תגמולי עובד, מלוא הפרשות בגין תגמולי מעביד ומלוא ההפרשות לפיצויים. 
יש לשים לב שחוות הדעת האקטוארית שמכין אקטואר פנסיה צריכה להתבסס על הנחות אקטואריות פנסיוניות מסויימות.

מגוון רחב של חוות דעת אקטואריות בתחום הפנסיה

חוות דעת אקטוארית בנושא היתרה שהיתה צריכה להיצבר בקרן הפנסיה

חוות דעת אקטוארית בנושא קרן פנסיה ותיקה

חוות דעת אקטוארית בנושא פנסיה צוברת

חוות דעת אקטוארית בנושא פנסיה תקציבית

המרכז לאקטואריה משפטית

הבחירה שעושה את ההבדל!

יעוץ אקטוארי ראשוני חינם
אנו מספקים יעוץ טלפוני חינם, ללא עלות, מאקטואר פנסיה
תאימות לפסיקה ולתקנונים של קרנות הפנסיה
מחירים נוחים
שביעות רצון מלאה

איזכרו את חוות הדעת האקטואריות שלנו בפסיקה, ורק לטובה!

אקטואר פנסיה
חוות דעת אקטוארית
בנושא
קרן פנסיה ותיקה

אקטואר פנסיה
חוות דעת אקטוארית
בנושא
פנסיה תקציבית

mam-logo-181.png
רח' הנגר 24, הוד השרון
03-5472447, שלוחה 3


המשרד המוביל בישראל לכתיבת
חוות דעת מומחה לבית משפט

Search