ראשון-חמישי: 8:00-18:00
שישי: 8:00-12:00
03-5472447, שלוחה 3
טלפון

פוטנציאל השתכרות

כל סוגי חוות הדעת האקטואריות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

Image

ד"ר תמיר לוי, מנכ"ל המרכז לאקטואריה משפטית

פוטנציאל השתכרות

חוות דעת לעניין פוטנציאל ההשתכרות הינה בעלת חשיבות מהותית בניהול תביעת נזיקין. פעמים רבות התובע/ת לא מיצה את מלוא פוטנציאל ההשתכרות שלו במועד התביעה. לפיכך - חוות דעת לעניין פוטנציאל ההשתכרות מאפשר להוכיח מהו פוטנציאל ההשתכרות של התובע, והיא מאפשרת להעלות את סכום הפיצוי במידה רבה!
כך למשל - מורה בתחילת דרכו - שכרו הפוטנציאל יכול להגיע עד 20,000 ש"ח, ועובדי בנקים - שכרם יכול להגיע עד שילו השכר הממוצע במשק!
 
המרכז לאקטואריה משפטית מתמחה בכתיבת חוות דעת מנצחות לעניין פוטנציאל ההשתכרות.

חוות דעת לעניין פוטנציאל ההשתכרות של תובע

חוות דעת אקטוארית בנושא תחשיבי נזק

חוות דעת אקטוארית בנושא עיזבון ותלויים

חוות דעת אקטוארית בנושא פוטנציאל השתכרות

חוות דעת אקטוארית בנושא קצבת נכות מעבודה

חוות דעת אקטוארית בנושא שער הריבית להיוון הפיצויים

חוות דעת אקטוארית בנושא עלות עזרת צד ג

חוות דעת אקטוארית לעניין הפסד נכס הוני

ועוד חוות דעת אקטואריות בתחום הנזיקין

המרכז לאקטואריה משפטית

הבחירה שעושה את ההבדל!

יעוץ אקטוארי ראשוני חינם
אנו מספקים יעוץ טלפוני חינם, לעניין פוטנציאל ההשתכרות של תובע, ללא עלות
הגינות
מקצועיות
מחירים נוחים
שביעות רצון מלאה
Image

המרכז לאקטואריה משפטית
איפיין את כל המחשבונים בתוכנת נזיקיסט
התוכנה לעורכי דין בתחום הנזיקין!

כל סוגי חוות הדעת האקטואריות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

איזכרו את חוות הדעת האקטואריות שלנו בפסיקה, ורק לטובה!

שער הריבית להיוון הפיצויים

עיזבון ותלויים

הפסד נכס הוני

תחשיבי נזק

קצבת נכות מעבודה

ועוד חוות דעת

mam-logo-181.png
רח' הנגר 24, הוד השרון
03-5472447, שלוחה 3


המשרד המוביל בישראל לכתיבת
חוות דעת מומחה לבית משפט

Search