ראשון-חמישי: 8:00-18:00
שישי: 8:00-12:00
03-5472447, שלוחה 3
טלפון

חוות דעת כלכלית בנושא שוק תחרותי

כל סוגי חוות הדעת הכלכליות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

Image

ד"ר תמיר לוי, מנכ"ל המרכז לאקטואריה משפטית

חוות דעת כלכלית בנושא שוק תחרותי

חוות דעת כלכלית בנושא שוק תחרותי עוסקת באחת מבין שתי שאלות - באיזו מידע השוק בו פועלת חברה הינו שוק תחרותי או מונופוליסטי? או לחילופין - בשאלה באיזו מידה המחיר שגובה חברה גבוה מהמחיר התחרותי? המרכז לאקטואריה משפטית מתמחה בכתיבת חוות דעת כלכליות בנושא שוק תחרותי.
 
 

חוות דעת כלכלית בנושא שוק תחרותי

חוות דעת אקטוארית בנושא תחשיבי נזק

חוות דעת אקטוארית בנושא עיזבון ותלויים

חוות דעת אקטוארית בנושא קצבת נכות מעבודה

חוות דעת אקטוארית בנושא שער הריבית להיוון הפיצויים

חוות דעת אקטוארית בנושא עלות עזרת צד ג

חוות דעת אקטוארית לעניין הפסד נכס הוני

ועוד חוות דעת אקטואריות בתחום הנזיקין

המרכז לאקטואריה משפטית

הבחירה שעושה את ההבדל!

יעוץ אקטוארי ראשוני חינם
אנו מספקים יעוץ טלפוני חינם, ללא עלות
הגינות
מקצועיות
מחירים נוחים
שביעות רצון מלאה

כל סוגי חוות הדעת הכלכליות לבית משפט

המרכז לאקטואריה משפטית - מנצחים בשבילך!

איזכרו את חוות הדעת האקטואריות שלנו בפסיקה, ורק לטובה!

mam-logo-181.png
רח' הנגר 24, הוד השרון
03-5472447, שלוחה 3


המשרד המוביל בישראל לכתיבת
חוות דעת מומחה לבית משפט